Robert Kennedy „nokautirao“ Aidu Ramić Čatak

Podijelite ovaj članak:

Vakcina Gardasil: Robert Kennedy „nokautirao“  Aidu Ramić Čatak, piše Jagoda Savić

          Roditelje u cijeloj Bosni i Hercegovini  muči dilema da li njihove djevojčice i dječake u dobi od od 13 do 14 godina treba vakcinisati vakcinom Gardasil 9 protiv humanog papiloma virusa.  U našem tekstu o  vakcini protiv ovog virusa , kog skraćeno nazivaju HPV,ćemo se baviti analizom argumenata dvije protivničke strane, američke i bosansko-hercegovačke, koje zastupaju   dva oprečna gledišta. Nastojaćemo uvrditi da li je američki predsjednički kandidat Robert F. Kennedy Jr., „nokautirao“ heroinu mjeseca američke ambasade u Sarajevu, profesoricu Aidu Ramić Čatak? Naime, pomoćnica direktora za stručne poslove u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH je za medije izjavila kako je vakcina protiv HPV-a učinkovita, sigurna, provjerena i vrlo imunogena. Sa druge strane, osnivač nevladine organizacije „Children's Health Defense“, advokat Robert F. Kenedi Jr.,  je uradio video prezentaciju vakcine Gardasil u kojoj je iznio njene suštinske nedostatke. Naše pitanje je ko ima jače argumente, Robert Kenedi ili profesorica Čatak Ramić?

Inače, ovaj virus, kog skraćeno nazivaju HPV virus,  se prenosi seksualnim aktivnostima  i uzrokuje karcinom grlića materice. Postoji  veliki broj sojeva HPV virusa, ali od njih u 70% slučajeva najčešće  visokorizični sojevi 16 i 18 utiču na razvoj karcinoma. Puno jeftinije metode otkrivanja ovog virusa su ginekološki pregled, vaginalni bris i Papa test, kojiveć smrti od raka vrata maternice u 80 % slučajeva. 

Šta kaže Deklaracija proizvoda?

Vakcinu „Gardasil 9“ proizvodi američka farmaceutska kompanija Merk (Merck). Analizu ćemo početi uvidom u temeljni dokument proizvođača vakcine koji se zove Deklaracija proizvoda i koji se stavlja u svako pakovanje vakcina. Za ovaj tekst sam koristila  službeni dokument  srbijanske Agencije za lijekove i iz njega se vidi da je sam proizvođač vakcine naveo  da se radi o vakcini pod dodatnim praćenjem, da nije poznato koliko traje zaštita vakcinisanjem, da ne može da prouzrokuje bolest HPV, da je proizvedena genetičkim inžinjeringom koji se zove rekombinantna DNK tehnologija i da sadrži  fragmente DNK, da joj je pojačivač efekta djelovanja vakcine (adjuvant) aluminijum hidroksid u količini od 0,5 miligrama, da su komponente vakcine stabilne 72 sata nakon otvaranja ako se čuvaju na temperaturi od 0-2 Celzijusa ili od 8-25 Celzijusa i da  nakon toga sadržaj vakcine treba baciti, da može da izazove neurološke bolesti kao Guillain-Bare’ sindrom , akutni diseminovani encefalomijelitis i sinkopu ( iznenadni kratki gubici svijesti, ponekad udruženi s padom), bolest krvi koja se zove idiopatska trombocitopenijska purpura, i da primalac vakcine još 15 minuta nakon imunizacije mora biti nadgledan.

Već ove početne stavke bacaju zabrinjavajuće svjetlo na medicinsku etiku profesorice Čatak Ramić. Navijati za vakcinaciju djece sa ovako problematičnim stavkama vakcine zaista nije primjereno akademskom nivou profesora na Medicinskom fakultetu. Zatim, Deklaracija proizvoda navodi da se neupotrebljena vakcina ne smije bacati u  kanalizaciju i da mu je  pomoćna supstanca u otopini nosača natrijum hloridu količini manjoj od 23 mikrograma. 

Američka agencija za lijekove, koja se zove Food and Drug Administration-FDA, u Deklaraciji proizvoda vakcine  ima malo drugačije stavke od srbijanske, pa je bitno saznati kako je moguće da se ta razlika javlja jer je ne bi smjelo biti. Robert Kenedi, koji je koristio američku Deklaraciju, navodi  da je pojačivač efekta djelovanja upotrebljen u vakcini amorfni aluminijum hidroksifosfat sulfat, da se u neurološka oboljenja još mogu svrstati i epileptični napadi, paraliza i transverzalni mijelitis i neke druge, da je  pomoćna supstanca u otopini nosača vakcine natrijev borat (boraks) koji je zabranjen od strane FDA u svim prehrambenim proizvodima u Sjedinjenim Državama i potpuno zabranjen u Europi, da polisorbat 80 ima nepoznat sigurnosni profil jer nikad nije testiran na sigurnost u vakcinama, da je pomenuti sastojak kvasac zapravo genetski modifikovani kvasac, za koji nikad nije učinjen sigurnosni test u vakcinama, a za L-histidin  i vodu za injekcije nije bilo komentara.

Prof. Čatak Ramić nije jedina kojoj je medicinska etika slaba strana u ovoj novoj aktivnosti javnog zdravstva u BiH. Po ovim stavkama ćute i Goran Čerkez, najaktivniji promotor vakcinisanja u BiH, dr. Siniša Skočibušić, direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine,  Alen Šeranić, ministar zdravstva Republike Srpske,  Jela Aćimović, epidemiolog u Zavodu za javno zdravstvo RS, dr. Vesna Еćim Zlojutro, predsjednik Udruženja ginekologa RS, dr. Sanja Srbinčić, ginekolog, da od većeg broja katera ove aktivnosti pomenemo samo neke istaknute.

Šta pedijatri treba da znaju?

Robert Kenedi godinama dokazuje oštećenja zdravlja djece pedijatrijskim vakcinama u Americi. Za razliku od naših ćutologa, Kenedi je u svom video snimku kreirao jedan video alat za pedijatre kojim je pokušao da objasni kako jedna vakcina koja uzrokuje značajna oštećenja zdravlja uopšte može dobiti dozvolu za promet i naglasio: Vaš pedijatar, koji vašoj kćeri daje vakcinu Gardasil, vjerujući da bi joj ona jednog dana mogla spasiti život, ne zna istinu o Gardasilu, ne zna za rizik i opasnosti i neučinkovitost te vakcine jer su regulatori od kojih dobija  informacije bili korumpirani od strane  proizvođača vakcine. A ako ste pedijatar, zamolio bih vas da se zapravo osvrnete na nauku i da se ne pozivate na autoritete pod čijim uticajem kažete “pa znam da je sigurno jer CDC kaže da je sigurno”, ili „WHO kaže da je sigurno“ ili „AAP kaže da je sigurno“. Sve te agencije i organizacije su korumpirane novcem farmaceutske industrije. 

Koliku težinu ima ova rečenica govori i podatak da je Robert Kenedi  naznačio CDC, koja je američka državna agencija za prevenciju bolesti i kontrolu, Center for Disease Prevention and Control, da je WHO Svjetska zdravstvena organizacija World Health Organization, a AAP je američka Akademija za pedijatriju-American Academy for Pediatrics.

Postvakcinacijske reakcije u svijetu

Robert Kenedi je naveo da se u Merkovim pretkliničkim studijama nakon Gardasila udvostručila  stopa pobačaja, da je 10,9 % žena sedam mjeseci nakon prijema vakcine prijavilo reproduktivne poremećaje a 1,2 % u kontrolnoj grupi u istom periodu. U Merkovoj kliničkoj studiji 2,3 % djevojaka se razboljelo od autoimunih bolesti, mnoge takođe sedam mjeseci nakon imunizacije.

Prema Merkovim vlastitim studijama smrtni rizik od „Gardasil 9“ vakcine je za 37 % veći od rizika smrti od karcinoma grlićamaternice. U Merkovim kliničkim ispitivanjima, u grupi koja je primala Gardasil stopa smrtnosti je bila 8,5 % na uzorku od 10 000, a u jednom dijelu ispitivanja, u protokolu 19, od 3800 žena je bilo 8 smrtnih slučajeva. Na primjer, u slučaju Kristine Tarsel (Christine Tarsell), djevojke iz Marylanda, koja je umrla od vakcine Gardasil, Merk je obmanuo Sistem za prijavu neželjenih događaja vakcinacije VAERS da je njena smrt posljedica virusa.

2015 godine se desilo nekoliko značajnih događaja. U Australiji je nadležno Odjeljenje za terapiju izvijestilo da jestopa obolijevanja od karcinoma grlića maternice kod vakcinisanih djevojčica 17% veća nego kod nevakcinisanih. Japan je HPV vakcinu dodao u kalendar imunizacije pa ju je ukinuo  nakon tri mjeseca jer su nuspojave bile višestruko veće nego kod drugih vakcina i uključivale su epileptične napade, teške glavobolje, kompleksnu djelomičnu paralizuitd., zatim, da je stopa nuspojava bila čak  9 % i da su trudnice kojima je ubrizgana vakcina pobacile ili spontano pobacile 30 % svojih beba, kao i da nema dokaza da ta vakcina uopšte sprečava karcinom grlića maternice.

Indija je obustavila ispitivanja Gardasila nakon brojnih smrti i teških oštećenja zdravlja. Danska je najavila otvaranje pet novih HPV klinika za liječenje žena oštećenih vakcinomGardasil zbog  1300 prijavljenih za liječenje. U Kolumbiji je 2014 godine 800 djevojaka u gradu Carmen de Bolivar takođe bilo teško oštećeno vakcinom Gardasil. Osim toga, Gardasil je uzrokovao 8,5 % više posjeta hitnoj službi, 12,5 % više hospitalizacija, 10 % više po život opasnih događaja i 26,5%više invaliditeta nego Menactra, vakcina protiv meningitisa koja se daje istoj dobnoj skupini tinejdžera.

U Velikoj Britaniji, Švedskoj i Australiji, zemljama sa snažnim programima vakcinacije protiv HPV-a i velikim brojem vakcinisanih,   zabilježeni su dramatični porasti u stopi karcinoma grlića maternice.To bi značilo da žene imaju 100 puta veću vjerovatnost da će doživjeti ozbiljne nuspojave od vakcine  Gardasil nego da će biti zaštićene od karcinomagrlića maternice. Dakle, nakon ovih podataka iz zdravstvenih statistika, tvrdnje prof. Čatak Ramić o sigurnosti vakcine su se definitivno izblamirale.  

Uništenje bolesti:

Kenedi još navodi da se u Americi HPV virus prvi put dijagnosticira u dobi od 50 godina, a prosječna dob smrti od karcinoma grlića maternice 58 godina. Merkova tvrdnja da će HPV vakcina “eliminisati rak grlića maternice i druge vrste raka povezane s HPV-om” se svodi na statistički podatak da je opasnost od smrti od HPV raka u ovoj zemlji 1 smrtni slučaj na 43 500 žena. A ova vakcina cilja na milione predtinejdžera i tinejdžera, za koje je rizik od smrti od raka grlića maternice praktički ravan nuli. A Merk zapravo govori 11-godišnjoj djevojčici da ako uzme njihovu vakcinu, onda u narednjih 47 godina neće umrijeti od raka grlića maternice. Naravno, istina je da se ova Merkova tvrdnja zbog svoje prirode ne može ni  testirati ni dokazati. 

Prevare na kliničkim ispitivanjima:

Robert Kenedi je istakao da treba skrenuti pažnju na činjenicu da su, za razliku od drugih medicinskih intervencija, primaoci  Gardasila savršeno zdravi. Dakle, kada dajete lijek zdravoj osobi, morate biti sigurni da je profil rizika praktički jednak nuli. U ovakvim situacijama rizik se određuje uz pomoć standardizovanih protokola, a najbitniji od njih je takozvanadvostruko slijepa placebo studija. To znači da farmaceutska kompanija, koja pokušava da dobije licencu za svoj proizvod,daje lijek jednoj grupi od možda 5 000 ili 10 000 pacijenata kako bi  ispitala njegovo dejstvo.  Takva kompanjaistovremeno drugoj grupi  osoba  daje tabletu identičnog izgleda, ali koja se sastoji od fiziološke otopine ili šećera i ne može da djeluje kao lijek, pa se ova zamjena naziva inertni placebo. U okviru istog ispitivanja ni pacijenti ni istraživači ne znaju ko je dobio placebo, a ko stvarni lijek  i zato se ovaj način ispitivanja dejstva lijeka naziva „dvostruko slijepo“. Američki  Nacionalni institut za zdravlje, National Institute for Health-NIH, placebo definiše kao neaktivnu tvar koja izgleda kao lijek. Merk je u Deklaraciji proizvoda je naveo da je bilo 7 kliničkih ispitivanja koji su obuhvatili 15776 ispitanika, od kojih 5281 uzrasta od 9-15 godina i 10495 od 16-26 godina i da je bilo samo 0,1% neželjenih dejstava, ali im podaci o placebo grupama nemaju dovoljnu diskriminacijsku oštrinu.  

Merk je iskrivio rezultate kliničkih ispitivanja koji bi mogli uticati na konačnu procjenu studije u korist Gardasila. Faktički, kako bi dobio dozvolu FDA za stavljanje ove vakcine na tržište, Merk je napravio niz studija, koje se nazivaju protokoli. Protokol 18  je  bio osnov da FDA Merkuizda licencu za proizvodnju i prodaju vakcine Gardasil, jer je protokol 18 jedini u kojem se nalazi ciljana grupa za ovu vakcinu, a to su djevojčice od 9 do 15 godina. U uzorku je biloukupno 1200 djece i gotovo 600 koje su testirane uporedo u kontrolnoj grupi. To je vrlo, vrlo mala skupina djece koju je trebalo proučavati kako bi se utvrdila sigurnost proizvoda koji će se prodavati milijardama djece širom svijeta.

FDA je rekla da su odobrili Gardasil na temelju protokola 18 jer je bio jedini protokol u kojem je Merk koristio pravu fiziološku otopinu placeba umjesto aluminijskog adjuvansa kao kontrole. To je Merk rekao FDA-i i CDC-u, ali ima osnova da se sumnja da je Merk lagao. Zapravo nije koristio pravi placebo fiziološke otopine već takozvani “carrier solution”, koju su sačinjavale sve komponente vakcina osim aluminija i virusnih čestica antigena. Čini se da je Merk u svojim ispitivanjima s Gardasilom u studiji protokola 18prepolovio količinu aluminija koja je dana grupi djece koja je primila vakcinu i da su  testirali potpuno drugačiju formulaciju. Pretpostavljamo da su izbacili aluminij kako bi smanjili broj oštećenja zdravlja i prikrili stvarno loš sigurnosni profil ove vakcine. A budući da se podaci iz protokola 18 ne temelje na formulaciji vakcine Gardasil, samo ispitivanje predstavlja veliku naučnu prevaru.

Trikovi za lažno prikazivanje rezultata ispitivanja:

Robert Kenedi nas je upozorio i da su Merk i njegovi istraživači u svojim ispitivanjima koristili nekoliko trikova kako bi lažno prikazali dobijene rezultate ispitivanja u korist vakcine kojoj se trebalo dati odobrenje za promet.  

       Prvi od njih je bila obmana o djelimičnom prikazivanju podataka. Merk je objavio dnevne izvještaje koji su obuhvatili samo 10 % osoba na kojima je testirao vakcinu i samo o stanju za 14 dana nakon injekcije. Izvještajne kartice su dizajnirane samo za prikupljanje informacija o mjestu uboda, o crvenilu, svrbežu, modricama i groznici. Dizajn je potpuno zanemario sve druge zdravstvene probleme  povezane sa vakcinom. Brojne  djevojke su pokušale prijaviti  Merku svoja oštećenja zdravlja, ali ih je  Merk odbio. Ako bi neka djevojka prijavila autoimunu bolest, epi napade, probleme sa menstrualnim ciklusom i slično,  Merk bi joj samo rekao da njeno oštećenje zdravlja nije povezano s vakcinom.

       Drugi trik je bila obmana o sastojcima vakcine. Merk je lagao djevojkama koje su sudjelovale u kliničkim istraživanjima  da je placebo fiziološka otopina i da ne sadrži nikakve druge sastojke, kao i da studija u kojoj su sudjelovali nije bila sigurnosna studija. Rečeno im je da su sigurnosne studije već provedene i da je vakcina dokazana sigurnom. To je omogućilo da se djevojke obeshrabre kako bi manje prijavljivale oštećenja zdravlja  povezana sa vakcinom jer su vjerovale da je vakcina koju su primali već dokazano sigurna i da sva oštećenja zdravlja  koja su doživjele možda mjesec, dva ili tri mjeseca nakon vakcinacije  moraju jednostavno biti slučajna i da nemaju nikakve veze s vakcinom. Međutim, uprkos tome, polovina djevojaka i u skupini koja je primala Gardasil i u skupini koja je primala aluminijski adjuvant je prijavilo ozbiljna oštećenja zdravlja. 

       Treći trik je bila obmana zasnovana na  tzv. kriterijuisključenja. Na primjer, ljudi koji su imali alergije, koji su prethodno imali genitalne infekcije, koji su imali više od četiri spolna partnera, koji su imali istoriju imunoloških poremećaja ili poremećaja nervnog sistema, osobe s hroničnim bolestimaitd., su mogli  studiju učiniti manje uspješnom ili neuspješnom. U cilju prikrivanja mogućih loših rezultata studije koje je mogla prouzrokovati njihova loša reakcija na vakcinu, takve kategorije su u startu bile isključivane iz uzorka. Ovdje treba istaći da onaj ko stvarno želi utvrditi je li vakcina učinkovita, da li pomaže ljudima i da li je vakcina zaista sposobna da spriječi karcinom,  bi takve genetski ranjive ljude  uvrstili u svoju studiju.

       Četvrti trik je bio sami izbor sojeva. Međutim, nedavne naučne studije upozoravaju na fenomen kog nazivaju zamjena soja. Naime, neki od sojeva HPV virusa su kancerogeniji od drugih, a trenutna vakcina protiv HPV-a djeluje na 9 od ukupno 200 postojećih. Pomenute studije pokazuju da se eliminacijom tih posebnih sojeva virusa otvara mogućnost da se smrtonosniji i više zarazni  virusi zapravo mogu kolonizovati na tom mjestu i dramatično povećati rizik od karcinoma grlića maternice.

        Peti trik je bilo uvođenje nepostojećih termina u ispitivanje. Kako bi prikrio vezu između oštećenja zdravlja i vakcine Gardasil, Merk je izmislio potpuno novu medicinsku metriku za koju se nikad prije nije čulo , i nazvao je “nova medicinska stanja” . Zahvaljujući uvođenju ovog pojma , Merk je  tvrdio da oštećenja zdravlja od 50 % djevojaka koje su primile vakcinu nisu povezana sa vakcinama, već da su jednostavno tužne slučajnosti. Pri tom je više od 3 %djevojaka u obje skupine zahtijevalo hirurške i medicinske zahvate. 

       Šesti trik je bila izmišljena podloga za oboljevanje. Merk je CIN2 i CIN3 lezije nazvao prekanceroznim lezijama iako većina tih lezija nikada ne sazrije u rak. Sa druge strane, Gardasil vakcina nikad nije procijenjena u pogledu potencijala da uzrokuje karcinogenost ili genotoksičnost i nedavne recenzirane naučne studije, čiji prikaz je objavio američki epidemiološki žurnal- American Journal of Epidemiology,pokazuju da ova vakcina može izazvati karcinom i da su  lažne Merkove tvrdnje da će Gardasil u potpunosti eliminisati karcinom grlića materice. Tako su i tvrde prof. Čatak Ramić o provjerenosti i imunogenosti potpuno pale u vodu. 

Korupcija u državnim organima:

Robert Kenedi nam je takođe skrenuo pažnju na činjenicu da je Gardasil treći najveći proizvod iz Merka, a globalni prihodi od ove vakcine danas su oko 2,3 milijarde dolara. Prije stavljanja vakcine na tržište, FDA je trebala izdati licencu za vakcinu, a u tom procesu licenciranja Merk je morao pokazati da je vakcina sigurna. Nakon što  je FDA odobrila vakcinu, Merk je otišao u CDC, koji tu odobrenu vakcinu stavlja  na popis preporučenih vakcina, što znači da ona postaje obavezna za 76 miliona američke djece. Faktički vlada, zapravo vladini službenici, dolaze i naređuju ljudima da poduzmu ovu medicinsku intervenciju. Najdrastičniji primjer korupcije u državnim institucijama je Džuli Gerberding (Julie Gerberding ), koja je od 2002 do 2009 godine bila direktorica CDC-a i nadgledala je davanje odobrenja Merkovoj vakcini Gardasil u 2006 i 2007 godini. Kada je 2009 godine napustila agenciju, Merk ju je zaposlio kao predsjednicu odjela za vakcine, dao joj platu od 2,5 miliona dolara godišnje i 38 miliona dolara u dionicama. Državna agencija NIH  je razvila ključnu komponentu za vakcinu  Gardasil, posjeduje dio patenta i prima naknade za to. Ne samo da agencija NIH prima milione i milione dolara godišnje od vakcina, nego i pojedinačni naučnici koji su unutar agencije radili na vakcini imaju pravo na godišnju isplatu tantijema od 150 000 dolara od Merka. 

Ove dvije državne ustanove koje se bave lijekovima i zdravljem stanovništva, FDA i CDC , omogućuju proizvođačima vakcina imunitet od odgovornosti, tako da ih niko ne može tužiti za nastalo oštećenje zdravlja. Uključivanje u program vakcina  za djecu jamči da će polovicu vakcina tog proizvođača   kupiti CDC po punoj cijeni. To znači zaradu od milijardi dolara za kompanije koje su dovoljno sretne da njihove vakcine budu navedene na ovom preporučenom popisu. To takođe znači da će proizvođač  prodati 76 miliona vakcina ljudima koji nemaju izbora, a proizvođač  vakcine pri tom neće imati nikakve troškova za marketing i za reklamiranje svoje vakcine, i neće imatinikakvu odgovornost za oštećenje zdravlja uzrokovane njegovom vakcinom.

Svi znamo od kog lažnog filantropa i humaniste dolaze ideje o raznim vrstama vakcina izrađenim uz pomoć genetičkog inžinjeringa, samo se mnogi još nisu zapitali kako to da ista osoba koja smatra da je planeta prenaseljena tvoj život želi spasiti vakcinom?  

….

CijeIi video možete pogledati na : https://childrenshealthdefense.eu/public-health/robert-f-kennedy-jr-gardasil-vaccine-the-science-video-and-other-facts-with-subtitles-full-transcript/?fbclid=IwAR1ooqCT6kEiRUqzFhEXdL8Rl-gh6jLJVTECJl6xEsDgfPEZtjBLm28ytWI

Subscribe
Notify of

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x