Prof. dr. Almir Fatić nam objašnjava značenje riječi zekat

Podijelite ovaj članak:

Prof. dr. Almir Fatić, rukovodilac Katedre za tefsir na na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pojasnio je značenje riječi zekat u Kur'anu.

Korijen riječi zekat

Kur'anska riječ zekat derivirana je iz suglasničkog korijena z-k-j ili z-k-v. Ovaj korijen u Kur'anu se navodi na 59 mjesta: na dvadeset mjesta u formi glagola i na trideset i osam mjesta u formi imenice. Riječ zekat javlja se 35 puta u kur'anskome tekstu: osam puta u mekkanskim surama u kojima se, na općenit način, aludira ili ukazuje na obaveznost zekata, dok se u medinskim surama ta obaveznost potvrđuje i pojašnjavaju određeni propisi u vezi s tim. Sa riječju salat (namaz) zajedno se spominje dvadeset i šest puta. Uvijek se riječ zekat navodi poslije riječi salat u Kur'anu a nikada prije nje, u čemu počiva jasna indikcija da je salat drugi a zekat treći ili četvrti stub islama. Prvi ajet u Kur'anu u kojem se navodi riječ zekat je 43. ajet sure El-Bekare.

Osnovno značenje korijena z-k-j ili z-k-v jeste: rast, uvećanje, čistota, bereket, čednost, ili: rasti, cvjetati, dosegnuti, dostići, pročistiti, pročisti se. Ova etimologija riječi zekat objašnjava i ukazuje na njezinu semantiku. Naime, zekatom se: a) čisti i uvećava imetak (putem bereketa i profita), b) čovjek čisti sebe, čisti svoje srce od škrtosti, duhovno raste, oplemenjuje i doseže svoju punu čovječnost u čednosti i humanosti i c) pomaže osposobljavanju, rastu drugoga.

U 103. ajetu sure et-Tevbe Uzvišeni kaže: Uzmi iz imetaka njihovih zekat (sadeka), da ih očistiš  njime i čednim učiniš (tuzekkīhim). U ovom ajetu, kao i u drugim ajetima (npr. Et-Tevbe, 58, 60), riječ sadeka (čiji korijen nosi ideju dobročinstva i istine) dolazi u značenju zekata. Riječ sadeka u Kur'anu se spominje na 12 mjesta, uvijek u surama objavljenim u Medini. Također se i u hadisima Muhammeda, a.s., riječ sadeka koristi u značenju riječi zekat. U nekim drugim kur'anskim ajetima na zekat se aludira riječima infak (udjeljivanje), hakk ma'lūm (poznato pravo, hakk; npr. El-Me'aridž, 24) ili samo hakk (npr. El-En'am, 141).

Značenja riječi zekat

1) Šeri'atski propis

Dominantno značenje pojma zekat u Kur'anu jeste značenje ”davanja određenog dijela imovine siromašnom muslimanu kojem je ona potrebna”. To davanje zekata drugome eksplicitno se povezuje sa pojmom dobročinstva (birr) i Bogobojaznosti (takva) (vidi: El-Bekare, 177). No zekat nije dobrovoljno već obavezno davanje koje je strogo naređeno (farz) pod određenim uvjetima i na određenu imovinu, o čemu se detaljnije govori o knjigama fikha. Na ovo značenje se misli npr. u 43. ajetu sure El-Bekare: Klanjajte namaz i dijelite zekat, kao i u drugim brojnim kur'anskim ajetima, npr. El-Bekare, 83, 110, 177; En-Nisa’, 77; El-E'araf, 156, Et-Tevbe, 5, 11, itd. U kontekstu ovog značenja i kur'anskih ajeta u kojima se ono navodi, govorimo o zekatu kao terminu, štaviše, kao o jedinstvenoj instituciji islama.

2) Duhovna čistota

U 31. ajetu sure Merjem Isa, a.s. kao beba u bešici progovara i sljedeći riječi: Ve evsānī bi s-salati ve z-zekah / I naredit će mi salat (namaz) i zekat. U komentarima Kur'ana dva su mišljenja o riječi zekat u ovom ajetu: a) udjeljivanje imovine i b) čišćenje od grijeha.

U nekoliko kur'anskih ajeta korijen z-k-j ili z-k-v u svojoj glagolskoj formi ima značenje duhovne čistote. Na primjer, u 18 ajetu sure Fatir, nakon riječi salat, navodi se: Onaj ko se čisti (tezekkā), čisti se (jetezekkā) za svoje dobro. Pod čišćenjem se podrazumijeva čišćenje srca od nijekanja ili poricanja poricanja Istine (kufra), čišćenje od grijeha i svega onoga što duhovno onečišćuje ljudsko srce.

3) Bereket

U 13. ajetu sure Merjem navodi se šta je, između ostalog, dato Jahjau, a.s. kao dječaku te se kaže: I nježnost (hanan) od Nas i zekat. Riječ zekat, u ovom ajetu, moguće je razumjeti u značenju: a) duhovne čistote; b) dobrovoljnog udjeljivanja ili davanja sadake drugima i c) blagoslova ili bereketa. Usvajajući ovo treće, značenjsku mogućnost koja nam se nadaje jeste sljedeće: uzvišeni Allah je Jahjaa, a.s. učinio mubarek insanom koji će ljude upućivati i voditi ka Njemu! U jednom vjerodostojnom hadisu se kaže da, kada bi Muhammedu, a.s. ljudi došli sa zekatom, on bi rekao: ”Bože, blagoslovi ih!” (Allahumme salli ‘alejhim)

4) Čednost

Sljedeće značenje riječi zekat jsalah (čednost, čestitost, poštenje). U 81. ajetu sure El-Kehf, u kontekstu kazivanja o Musa, a.s. i hazreti Hidru, Uvišeni kaže: Pa smo Mi htjeli da im ga zamijeni Gospodar njihov boljim [djetetom] od njega, čednijim (hajren minhu zekaten). Ovdje riječ zekat može značiti i duhovnu čistotu analogno značenju 19. ajeta sure Merjem, gdje se spominje sintagma gulamen zekijjen – čisti dječak ili dijete čisto od grijeha.

Prateći druge forme korijena z-k-j ili z-k-v u kur'anskome tekstu, dolazimo do drugih značenja koja navodim u nastavku.

5) Bezgrešnost

Ponovo, u kontekstu kazivanja o susretu Musaa, a.s., i hazreta Hidra, Kur'an navodi riječi Musaa, a.s.: Zašto bolan ubi dijete bezgriješno (nefsen zekijjeten) (El-Kehf, 74). Riječ je o maloljetnom djetetu koje nema nikakvih grijeha, koje je zekijje, bezgriješno. Isto značenje nalazimo u 32. ajetu sure En-Nedžm u glagolskoj formi: I ne svjedočite za sebe da ste bezgrješni! (fela tuzekkū enfusekum)

6) Vrijednije i bolje

Ovo značenje susrećemo u 232. ajetu sure El-Bekare: To vam je vrijednije i bolje (ezkā lekum). Ovo je kazano muževima u kontekstu raskida bračne veze s poentom da je vraćanje suprugā, ako muževi žele da ih vrate, vrijednije i bolje kod uzvišenog Allaha od rastavljanja s njima. Isto ovo značenje susrećemo i u 30. ajetu sure En-Nur (ezkā lehum) u kontekstu obaranja pogleda i čuvanja stidnih mjesta. Na ovu ovu formu ezkā nailazimo i u 19. ajetu sure El-Kehf: Fel jenzur ejjuha ezkā ta'amenpa nek vidi u koga je najčišća/ najhalalnija hrana.

7. Islam i iman

 U suri ‘Abese (7) uzvišeni Allah se  Muhammedu, a.s. obraća riječima Ve ma elejke ella jezzekkā – A nije do tebe ako on neće da se uputi. Glagol jezzekkā ovdje prenosi intenciju čišćenja islamom i imanom. Zapravo, gdje god se pojam et-tezekki navede u Kur'anu, on ima to značenje, kako je to rekao još Ibn Zejd: ‘’Riječ et-tezekki u cijelom Kur'anu znači islam”. Evo još nekoliko primjera: Ve ma judrike le'allehu jezzekka/ A šta ti znaš – možda on želi da se islamom očisti (‘Abese, 3); Ve zalike džeza'u men tezekka / I to će biti nagrada za one koji se budu očistili islamom (Ta Ha, 76); Fe kul helleke ila en tezekka/ I reci: ‘Da li bi ti da se predanošću očistiš?’

Jedinstvenost zekata

Što se tiče zekata kao šeri'atskog propisa, kao kur'anskog termina i socijalno-duhovne institucije islama, možemo kazati da je on/a jedinstven/a. Naime, ni u jednom drugom jeziku niti u bilo kojoj drugoj religiji ne nalazimo ekvivalent tom kur'anskom terminu. Jer zekat nije puki milodar ili dobrovoljna milostinja poput sadake. On je obavezno davanje ili plaćanje na određenu imovinu i u preciziranoj formi, dok sadaka nema preciziranu formu, odnosno ima širi smisao. Nadalje, zekat nije jednostavni čin ljubaznosti ili dobrote prema drugome, niti je ono što podrazumijevamo pod pojmom porez. Ukratko, zekat je kombinacija svega navedenog, ali i mnogo više od toga. Zato on i jeste jedinstven.

(IIN Preporod)

Subscribe
Notify of

1 Komentar
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

[…] Prof. dr. Almir Fatić nam objašnjava značenje riječi zekat […]

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x