Oznaka bih

Reprezentativna (se)lekcija

Da budemo načisto ni Faruk, ni Meho, a ni danas Savo nisu na klupi nacionalne selekcije napravili ništa, međutim, rezultati nacionalne selekcije nisu loši zbog selektora. Ima to dublje korijene.

Negiranje BiH je čvrst dokaz njenog postojanja

Kontinuirano medijsko isticanje međunarodnog subjektiviteta bosanskohercrgovačkih entiteta kao i negiranje Bosne i Hercegovine i njenih institucija, na čemu Milorad Dodik posebno insistira, upravo potvrđuje čvrstu državnost Bosne i Hercegovine i isključivo administrativnu poziciju entiteta unutar nje. Napadno se negira nešto…