Oznaka spc

Bursać: Malo je Crkvi Srbije vaših 600 hiljada eura!

“Malo je to za organizaciju oslobođenju plaćanja poreza i ostalih ovozemaljskih tričarija koja djeluje kao srpsko-rusko desantno oružje i oruđe na terenu. Što je 600 hiljada eura za jednu vjersku organizaciju iz druge zemlje, koja sve u šesnaest vrši aktivnu…